eubabel.eu.gif

Magyarország Európai Unió


Közös Európai Nyelv
eubabel.euMiért van szükség Közös Európai Nyelvre?Magyarország, Budapest
Magyarország, Budapest

      Európa sok színű, sokféle nép és nemzet lakja. Ezek a népek, nemzetiségek mind saját nyelvet alakítottak ki a történelem során, még egyes országokon belül is több nyelven beszélnek, amit hivatalosan vagy nem hivatalosan használnak. Emiatt Európa egyik része nem érti a másikat. Nem tudjuk egymással kicserélni a gondolatainkat, nem tudjuk átadni a tapasztalatainkat, nem tudunk egymástól tanulni, nem tudjuk egymást jobban megismerni, ez rendkívül hátrányos minden Európainak. Lényegében el vagyunk szigetelve egymástól a különböző nyelveink miatt, pedig földrajzilag nagyon közel élünk egymáshoz. Erre megoldás csak egy közös nyelv bevezetése lehet.
      Európa sok nemzet lakóhelye, azon belül az EU jelentős méretű tömb, majdnem fél milliárd lakossal, de nagy hátránya a világ más tömbjeivel szemben, pl. USA és Kína, hogy azok országaikban egy közös nyelven kommunikálnak, ezért előnyben vannak a nyelvileg széttagolt EU-val és Európával szemben. Ezen változtatnunk kell.Nyelv- / országválasztó

 • Albánia
 • Andorra
 • Örményország
 • Ausztria
 • Azerbajdzsán
 • Fehéroroszország
 • Belgium
 • Bosznia-Hercegovina
 • Bulgária
 • Horvátország
 • Ciprus
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Grúzia
 • Németország
 • Görögország
 • Magyarország
 • Izland
 • Írország
 • Olaszország
 • Kazahsztán
 • Lettország
 • Liechtenstein
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegró
 • Hollandia
 • Észak-Macedónia
 • Norvégia
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Oroszország
 • San Marino
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Svájc
 • Törökország
 • Ukrajna
 • Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
 • Anglia
 • Észak-Írország
 • Skócia
 • Wales
 • Vatikán
 • Åland
 • Baszkföld
 • Katalónia
 • Galicia
 • Frízföld
 • Koszovó
 • Feröer
 • Gibraltár
 • Guernsey
 • Man
 • Jersey
 • Spitzbergák
 • Sealand
 • Seborga Hercegség
 • Hegyi-Karabah (Arcah Köztársaság)
 • Észak-Ciprus
 • Abházia
 • Dél-Oszétia
 • Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria)
 • Eszperantó nyelv
 • Albánia
 • Andorra
 • Örményország
 • Ausztria
 • Azerbajdzsán
 • Fehéroroszország
 • Belgium
 • Bosznia-Hercegovina
 • Bulgária
 • Horvátország
 • Ciprus
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Grúzia
 • Németország
 • Görögország
 • Magyarország
 • Izland
 • Írország
 • Olaszország
 • Kazahsztán
 • Lettország
 • Liechtenstein
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegró
 • Hollandia
 • Észak-Macedónia
 • Norvégia
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Oroszország
 • San Marino
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Svájc
 • Törökország
 • Ukrajna
 • Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
 • Anglia
 • Észak-Írország
 • Skócia
 • Wales
 • Vatikán
 • Åland
 • Baszkföld
 • Katalónia
 • Galicia
 • Frízföld
 • Koszovó
 • Feröer
 • Gibraltár
 • Guernsey
 • Man
 • Jersey
 • Spitzbergák
 • Sealand
 • Seborga Hercegség
 • Hegyi-Karabah (Arcah Köztársaság)
 • Észak-Ciprus
 • Abházia
 • Dél-Oszétia
 • Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria)
 • Eszperantó nyelv
 • Albánia
 • Andorra
 • Örményország
 • Ausztria
 • Azerbajdzsán
 • Fehéroroszország
 • Belgium
 • Bosznia-Hercegovina
 • Bulgária
 • Horvátország
 • Ciprus
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Grúzia
 • Németország
 • Görögország
 • Magyarország
 • Izland
 • Írország
 • Olaszország
 • Kazahsztán
 • Lettország
 • Liechtenstein
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegró
 • Hollandia
 • Észak-Macedónia
 • Norvégia
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Oroszország
 • San Marino
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Svájc
 • Törökország
 • Ukrajna
 • Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
 • Anglia
 • Észak-Írország
 • Skócia
 • Wales
 • Vatikán
 • Åland
 • Baszkföld
 • Katalónia
 • Galicia
 • Frízföld
 • Koszovó
 • Feröer
 • Gibraltár
 • Guernsey
 • Man
 • Jersey
 • Spitzbergák
 • Sealand
 • Seborga Hercegség
 • Hegyi-Karabah (Arcah Köztársaság)
 • Észak-Ciprus
 • Abházia
 • Dél-Oszétia
 • Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria)
 • Eszperantó nyelv


Szerinted kell egy hivatalos, közös nyelv Európában?


eubabel.euMi a helyzet most?Magyarország, Budapest
Magyarország, Budapest

      55 hivatalos nyelv van használatban jelenleg Európában, ezeken kommunikálunk. Ezekkel a saját országainkban meg tudjuk érteni egymást, de tágabb körben nem. Vannak nagyobb országok amelyek nyelvei közvetítő nyelvként is használatosak, de azokat az emberek nem tudják egész Európában mindenhol használni, mert nem mindenki tanulja meg őket. És a nagyobb országok is elutasítják egymás nyelvének közvetítő nyelvként való használatát, ezért nincs egy közös megegyezéssel, általánosan elfogadott hivatalos közvetítő nyelv.
      A kisebb országok népeinek egy része, ha a hazáján kívül is érvényesülni akar, kénytelen megtanulni valamelyik nagy ország nyelvét közvetítő nyelvként, de azt igazán csak abban az országban tudja teljesen kihasználni, aminek a nyelvét megtanulta. Ez korlátozza a munkaerő áramlást, a turizmust, stb. Pl. ha valaki az angolt tanulja meg, azzal igazán csak Angliában lehet teljes mértékben érvényesülni, ezért az angolul tanulók többnyire Angliába mennek dolgozni. De ha lenne egy egész Európában használt közös nyelv, akkor egész Európa munkaerőpiaci célponttá válhatna, ami a kontinens gazdasági és több más területének fejlődése szempontjából sokkal előnyösebb lenne.
      Más negatív hatása is van a nem általánosan elfogadott közvetítő nyelveknek, pl. az angol elnyomja más nemzetek nyelveit, fordítatlan szavak tömegével formálja, alakítja a helyi nyelveket, egyfajta nyelvi gyarmatosítást végez. A kisebb országok lakóinak ugyanolyan fontosak a saját nyelveik mint a nagyokénak, a lakóik nem szeretnék, ha kényszer hatására kellene a nyelvüket lecserélniük, németre, angolra, franciára, oroszra vagy bármi másra. Európában minden nyelv egyenlő, egy nyelv sem jobb vagy több más nyelveknél.Ha lenne egy hivatalos, Közös Európai Nyelv, megtanulnád?


eubabel.euMilyen legyen a Közös Európai Nyelv?Magyarország, Esztergom
Magyarország, Esztergom

      A nyelv legyen egyszerű, rövid szavakból álljon amiket könnyen ki lehet ejteni, gyorsan le lehet írni és könnyen meg lehet tanulni.
      A Közös Európai Nyelv az 55 hivatalos Európai nyelvből lesz "összegyúrva".
      Az 55 nyelvben hatalmas szókészlet áll rendelkezésre, semmit sem kell újra kitalálni, csak ki kell válogatni a megfelelő szavakat.   Hivatalos nyelveket lásd az Európa hivatalos nyelvei táblázatban
      Elsősorban azokat a szavakat kell használni amiket a legtöbb nyelven egyformán vagy nagyon hasonlóan írnak, és ugyanaz a jelentésük.   Példa az Európa neve menüpontban
      Utána következhetnek a legrövidebb szavak, 2-3-4 betűsek és tovább felfelé.   Példa az Első mondat menüpontban
És pl. az elektronikus felületeken íráskor sokan rövidítéseket használnak mert a jelenlegi nyelveinkben sok a hosszú szó. Akkor a közös nyelv legyen eleve rövid és helytakarékos, hogy már rövidíteni se kelljen a szavakat.
      Egy betű egy hangot jelöljön, hogy egyértelmű legyen a nyelv. Fontos, hogy bárki bárhol bármilyen szöveget el tudjon olvasni, ne legyen semmi többféleképpen értelmezhető, félre érthető.
      A betűk egy karakterhelyet foglaljanak, kettős betűk ne legyenek benne, inkább érdemes ékezetes karaktereket használni.
      A nyelvtan is egyszerű legyen, de ez ne menjen a minőség rovására, mindent ki lehessen a nyelvvel teljes mértékben fejezni. A három nemű - hímnem, nőnem, semlegesnem - megkülönböztetés pazarló megoldás, fölöslegesen használ ugyanarra a jelentésre eltérő szavakat. A magázás és tegezés egy nyelven belül (ahol használják) két nyelv párhuzamosan, ez is felesleges.Magyarország, Tihany
Magyarország, Tihany

      Az íráshoz latin betűket érdemes használni, mert a latin írásforma tartalmazza a legegyszerűbb írásjegyeket az Európai írásformák között és ezt használja az országok többsége (44 hivatalos nyelv), valamint sok átfedés van a latin betűk között a második legtöbb országban használt cirill betűkkel (9 hivatalos nyelv).
      Fontos, hogy a hivatalos nyelvekből lehetőleg hasonló arányban legyenek kiválogatva a szavak, hogy Európa minden országában beszélgetés közben pár mondaton belül minden beszélgető találkozhasson a saját nyelvéből párszóval. Ha a saját nyelvünkből is lesznek szavak a közös nyelvben azt magunkénak fogjuk érezni és szívesebben használjuk mint egy olyat, amihez semmi közünk nincs, ami teljesen idegen. Valamint könnyebben megtanulható egy nyelv, ha egy részét már eleve ismerjük.
      Fontos, hogy egy nyelv se sajátíthassa ki a közös nyelvet nagyobb mértékben a többi nyelvhez képest, mert akkor az már nem lesz közös.

      Ez Európa nyelve lesz. Tehát Európai országok az Európához tartozó területeinek hivatalos nyelveivel vesznek részt benne.
Európai országok tengeren túli területeinek nyelvei, Európai és Ázsiai területtel is rendelkező országok Ázsiában hivatalos nyelvei, halott nyelvek, mesterséges nyelvek (pl. eszperantó), Európán kívüli területekről származó bevándoroltak nyelvei nem vesznek részt benne.Milyen legyen a Közös Európai Nyelv?


eubabel.euHogy terjedhet el a Közös Európai Nyelv?Magyarország, Balaton
Magyarország, Balaton

      Amint a Közös Európai Nyelv elkészült és használható lesz, elsősorban a világháló segítségével terjedhet el a nyelv, ezen mindenki azonnal hozzáférhet minden információhoz. De természetesen lehet a hagyományos médiumok felületén is terjeszteni, oktatóműsorok, filmek, rádiójátékok, stb. segítségével.
      A Közös Európai nyelvnek számtalan területen sok előnyel lesz. Pl. a környezetvédelemre is jó hatással lesz, a műszaki termékek mellé kötelezően csomagolt, rengeteg nyelvre lefordított, sokszor könyv terjedelmű használati utasításokat meg lehet szüntetni. Ilyen előnyök is segíthetik a közös nyelv terjedését mert az ipar is érdekelt lesz a terjesztésében.


Ez egy kezdeményezés a Közös Európai Nyelv létrehozására.
A célja, hogy minden európai tudjon minden európaival beszélni, egy nyelven, kötöttségek nélkül. Nem lenne jó?Rövid szöveges üzenet (SMS) vagy csevegés (chat) írásakor...

Hányan olvashatják a Közös Európai Nyelv honlapját a saját nyelvükön jelenleg Európában?


0
nyelven


Ez az összes hivatalos Európai nyelvhez viszonyítva
0
fő olvashatja


Ez a teljes Európai népességhez viszonyítva


Google fordító

Twitter

eubabel.eu/twitter

Facebook

eubabel.eu/facebook