eubabel.eu.gif

Magyarország Európai Unió


Közös Európai Nyelv
eubabel.euMiért van szükség Közös Európai Nyelvre?Európában sok ország van, melyekben sokféle nép és nemzet él. Ezek a népek, nemzetiségek mind saját nyelvet alakítottak ki a történelem során, ezért szinte minden országban különböző nyelveken beszélnek, és sok országban még területenként is más-más nyelv van használatban.
Emiatt a nyelvi különbözőség miatt Európa egyik része nem érti a másikat. Nem tudjuk egymással kicserélni a gondolatainkat, nem tudjuk átadni a tapasztalatainkat, nem tudunk egymástól tanulni, nem tudjuk egymást jobban megismerni; ez rendkívül hátrányos minden Európainak. Lényegében el vagyunk szigetelve egymástól a különböző nyelveink miatt, pedig földrajzilag nagyon közel élünk egymáshoz.
Erre megoldás egy közös nyelv bevezetése lehet. Ha beszélgetés közben korlátlanul megismerhetnénk egymás gondolatait, azzal összeadódhatna a tudás Európában, ami minden téren segítené a fejlődést, és még közelebb is hozhatná Európa népeit egymáshoz. Egy közös nyelv segítségével jobban megismerhetnénk egymás kultúráját, szokásait, véleményét a világról és a hétköznapi dolgokról, stb. Sok tapasztalat gyűlt fel minden nemzetnél, ezeket meg tudnánk osztani egymással, az elszigetelt helyi ötletek, megoldások közös tudássá válhatnának. És többé nem éreznénk magunkat idegennek más Európai országokban csak azért, mert a különböző nyelveink miatt még azt sem tudjuk megkérdezni egymástól, hogy „Hogy vagy?”Nyelv- / országválasztó" class="blue solid

 • Albánia
 • Andorra
 • Örményország
 • Ausztria
 • Azerbajdzsán
 • Fehéroroszország
 • Belgium
 • Bosznia-Hercegovina
 • Bulgária
 • Horvátország
 • Ciprus
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Grúzia
 • Németország
 • Görögország
 • Magyarország
 • Izland
 • Írország
 • Olaszország
 • Kazahsztán
 • Lettország
 • Liechtenstein
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegró
 • Hollandia
 • Észak-Macedónia
 • Norvégia
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Oroszország
 • San Marino
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Svájc
 • Törökország
 • Ukrajna
 • Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
 • Anglia
 • Észak-Írország
 • Skócia
 • Wales
 • Vatikán
 • Åland
 • Baszkföld
 • Katalónia
 • Galicia
 • Frízföld
 • Koszovó
 • Feröer
 • Gibraltár
 • Guernsey
 • Man
 • Jersey
 • Spitzbergák
 • Sealand
 • Seborga Hercegség
 • Arcah Köztársaság
 • Észak-Ciprus
 • Abházia
 • Dél-Oszétia
 • Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria)
 • Eszperantó nyelv
 • Albánia
 • Andorra
 • Örményország
 • Ausztria
 • Azerbajdzsán
 • Fehéroroszország
 • Belgium
 • Bosznia-Hercegovina
 • Bulgária
 • Horvátország
 • Ciprus
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Grúzia
 • Németország
 • Görögország
 • Magyarország
 • Izland
 • Írország
 • Olaszország
 • Kazahsztán
 • Lettország
 • Liechtenstein
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegró
 • Hollandia
 • Észak-Macedónia
 • Norvégia
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Oroszország
 • San Marino
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Svájc
 • Törökország
 • Ukrajna
 • Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
 • Anglia
 • Észak-Írország
 • Skócia
 • Wales
 • Vatikán
 • Åland
 • Baszkföld
 • Katalónia
 • Galicia
 • Frízföld
 • Koszovó
 • Feröer
 • Gibraltár
 • Guernsey
 • Man
 • Jersey
 • Spitzbergák
 • Sealand
 • Seborga Hercegség
 • Arcah Köztársaság
 • Észak-Ciprus
 • Abházia
 • Dél-Oszétia
 • Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria)
 • Eszperantó nyelv
 • Albánia
 • Andorra
 • Örményország
 • Ausztria
 • Azerbajdzsán
 • Fehéroroszország
 • Belgium
 • Bosznia-Hercegovina
 • Bulgária
 • Horvátország
 • Ciprus
 • Csehország
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Grúzia
 • Németország
 • Görögország
 • Magyarország
 • Izland
 • Írország
 • Olaszország
 • Kazahsztán
 • Lettország
 • Liechtenstein
 • Litvánia
 • Luxemburg
 • Málta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegró
 • Hollandia
 • Észak-Macedónia
 • Norvégia
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Oroszország
 • San Marino
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Spanyolország
 • Svédország
 • Svájc
 • Törökország
 • Ukrajna
 • Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
 • Anglia
 • Észak-Írország
 • Skócia
 • Wales
 • Vatikán
 • Åland
 • Baszkföld
 • Katalónia
 • Galicia
 • Frízföld
 • Koszovó
 • Feröer
 • Gibraltár
 • Guernsey
 • Man
 • Jersey
 • Spitzbergák
 • Sealand
 • Seborga Hercegség
 • Arcah Köztársaság
 • Észak-Ciprus
 • Abházia
 • Dél-Oszétia
 • Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria)
 • Eszperantó nyelv

Teljesen lefordított oldalak" class="blue solid

 • Ausztria
 • Bulgária
 • Csehország
 • Franciaország
 • Németország
 • Magyarország
 • Olaszország
 • Liechtenstein
 • Moldova
 • Monaco
 • Románia
 • Oroszország
 • San Marino
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
 • Anglia
 • Gibraltár
 • Guernsey
 • Jersey
 • Sealand
 • Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria)
 • Eszperantó nyelv
 • Ausztria
 • Bulgária
 • Csehország
 • Franciaország
 • Németország
 • Magyarország
 • Olaszország
 • Liechtenstein
 • Moldova
 • Monaco
 • Románia
 • Oroszország
 • San Marino
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
 • Anglia
 • Gibraltár
 • Guernsey
 • Jersey
 • Sealand
 • Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria)
 • Eszperantó nyelv
 • Ausztria
 • Bulgária
 • Csehország
 • Franciaország
 • Németország
 • Magyarország
 • Olaszország
 • Liechtenstein
 • Moldova
 • Monaco
 • Románia
 • Oroszország
 • San Marino
 • Szerbia
 • Szlovákia
 • Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
 • Anglia
 • Gibraltár
 • Guernsey
 • Jersey
 • Sealand
 • Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria)
 • Eszperantó nyelv


Szerinted kell egy hivatalos, közös nyelv Európában?


eubabel.euMi a helyzet most?Jelenleg 55 hivatalos és még több nem hivatalos nyelv van használatban Európában, ezekkel kommunikálunk. Országos és helyi nyelveinken a saját országainkban meg tudjuk érteni egymást, de a szomszédos országokban már alig vagy nem, és a nem szomszédos országokban már egyáltalán nem.
Vannak nyelvek melyeket az európaiak közvetítő nyelvként használnak, ezek egyes nagyobb országok nyelvei, de azokat nem tudják egész Európában mindenhol használni, mert nem mindenki tanulja meg őket, vagy akik tanulják más-más nyelveket tanulnak meg; és a nagyobb országok is elvből elutasítják egymás nyelvének közvetítő nyelvként való használatát. Pl., ha egy bolgár a németet, egy holland pedig a franciát tanulja meg közvetítő nyelvnek, azok segítségével nem fogják megérteni egymást. Vagy pl., ha valaki munkát akar vállalni külföldön és az angolt tanulja meg, azzal igazán csak angol nyelvterületen fog tudni teljes mértékben érvényesülni, főleg Angliában; de pl. Franciaországban már nem, mert ott nem beszélik az angolt.
A mai helyzet korlátozza a lehetőségeket Európában, akadályozza a fejlődést szinte minden, határokon átnyúló területen, pl. a turizmusban, kereskedelemben, munkaerő-áramlásban, stb. Ezért szükséges egy közös megegyezéssel, általánosan elfogadott közvetítő nyelv bevezetése.
Van más negatív hatása is a nem általánosan elfogadott közvetítő nyelveknek, pl. az angol elnyomja más nemzetek nyelveit, fordítatlan angol szavak tömegével formálja, alakítja a helyi nyelveket, egyfajta nyelvi gyarmatosítást végez. Ebben pl. az ipar is felelős, mert csak olyan műszaki cikkeket és számítástechnikai eszközöket lehet kapni amiken angol feliratok vannak, más nyelvűeket nem, és sokszor a mellékelt használati utasítások sincsenek lefordítva nemzeti nyelvekre. De felelős a média is, mert főleg az elektronikus médiában, egyfajta nyelvi lustaságból le sem fordítják az angol jövevényszavakat. Pedig az angol nem egész Európa nyelve, hanem csak 1 nyelv az 55 hivatalos európai nyelv közül. Európában egy nyelv sem sajátíthatja ki és töltheti be önmagában a közös nyel szerepé, mert egy nyelv sem jobb vagy több más nyelveknél.Ha lenne egy hivatalos, Közös Európai Nyelv, megtanulnád?


eubabel.euMilyen legyen a Közös Európai Nyelv?A nyelv legyen egyszerű, rövid szavakból álljon, amiket könnyen ki lehet ejteni, gyorsan le lehet írni és könnyen meg lehet tanulni.
Ez Európa nyelve lesz, ezért az Európai országok az Európához tartozó területeiken hivatalos, élő nyelvükkel vesznek részt benne.

Információ Az Európai országokat és azok Európai területeit lásd az Európa menüpontban a térképen.

A közös nyelv a jelenleg használatban lévő 55 hivatalos Európai nyelvből lesz „összegyúrva”. Az 55 nyelvben hatalmas szókészlet áll rendelkezésre, semmit sem kell újra kitalálni, csak ki kell válogatni a megfelelő szavakat.

Információ Hivatalos nyelveket lásd az Európa menüpontban, az Európa hivatalos nyelvei táblázatban.

A közös nyelvhez elsősorban azokat a szavakat kell használni, amiket a legtöbb hivatalos Európai nyelven egyformán vagy nagyon hasonlóan írnak, és ugyanaz a jelentésük. Ezzel eleve olyan szavak kerülnek a közös nyelvbe, amiket sokan ismernek és így a többségnek meg sem kell tanulnia őket.

Információ Példa erre az Egyforma szavak menüpontban.

Utána következnek azok a szavak amiknek ugyanaz a jelentésük, de a különböző nyelveken más-más formában (alakban) írják le őket, és (többnyire) a legkevesebb betűből állnak.
A rövidebb szavak kevesebb karakterhelyet foglalnak: pl. azt a szót aminek a jelentése az, hogy jó, magyarul 2 betűs szóval írják: „jó”, míg oroszul 6 betűs szóval írják: „хорошо (haraso)”. Manapság, pl. az elektronikus felületeken való íráskor sokan rövidítéseket használnak, mert a jelenlegi nyelveinkben sok a hosszú szó. Mivel a rövidítés és a rövidebb szavak használata hétköznapi gyakorlattá vált, akkor az új nyelv legyen eleve rövid és helytakarékos, hogy a szavakat már rövidíteni se kelljen majd a nyelv használatakor.

Információ További példa erre a Rövidebb szavak menüpontban.

A hétköznapi beszélgetésben leggyakrabban használt kb. 9000 - 10 000 szó közé hasonló arányban kell a hivatalos nyelvekből szavakat választani, hogy minden európai, beszélgetés közben pár mondaton belül találkozhasson a saját nyelvéből néhány szóval. Ettől lesz a nyelv közös és ettől fogjuk úgy érezni, hogy ez a nyelv a „miénk” is; valamint emiatt könnyebb lesz megtanulni, mint egy teljesen ismeretlen idegen nyelvet.
A rövidebb szavak nyelvekből való kiválasztásakor is törekedni kell a nyelvek közötti hasonló arányok megtartására. Vannak nyelvek amik eleve rövidebb szavakból állnak mint más nyelvek, de az nem lenne jó, ha a közös nyelv csak ezeknek a nyelveknek a szavaiból állna. Ha azonos jelentésű szavak esetében más nyelvekből csak hosszabb szavakból lehet választani, akkor azokat kell alkalmazni, hogy lehetőleg hasonló arányban kerüljenek szavak az új nyelvbe.
Lényeges, hogy egy nyelv se sajátíthassa ki a közös nyelvet nagyobb mértékben a többi nyelvhez képest, mert akkor az már nem lesz közös.


Magyarország, Tihany
Magyarország, Tihany

A nyelvtan elkészítésénél is az egyszerűségre kell törekedni, de ez ne menjen a minőség rovására, fontos, hogy az új nyelvvel pontosan ki lehessen mindent fejezni. 55 hivatalos nyelv nyelvtanából lehet válogatni, itt sem kell semmit kitalálni újra, a legegyszerűbb ragozást és legrövidebb ragokat lehet választani.
A közös nyelvben egy betű egy hangot jelöljön, hogy egyértelmű legyen a nyelv. Fontos, hogy bárki bárhol bármilyen szöveget el tudjon olvasni, ne legyen semmi többféleképpen értelmezhető, félreérthető. A betűk egy karakterhelyet foglaljanak, kettős és hármas betűk ne legyenek benne, inkább érdemes ékezetes karaktereket használni.
Az íráshoz latin betűket érdemes használni, mert a latin írásrendszer tartalmazza a legegyszerűbb írásjegyeket az Európai írásformák között, és ezt használja az országok többsége (44 hivatalos nyelvhez használják); valamint sok átfedés van a latin betűk, és a második legtöbbet használt írásrendszer, a cirill betűi között, így a cirill betűk egy része is felhasználásra kerül az új nyelvben (utóbbit 9 hivatalos nyelvhez használják).

Információ A közös nyelvben használt betűket lásd az Ábécé menüpontban.

A magázás és tegezés egy nyelven belül (ahol használják) két nyelv párhuzamosan, ezért felesleges. Valamint a három nemű - hímnem, nőnem, semlegesnem - megkülönböztetés is pazarló megoldás, fölöslegesen használ ugyanarra a jelentésre eltérő szavakat.
A közös nyelvben a számok és mértékegységek írásánál a Nemzetközi Mértékegységrendszer az SI szabályait kell alkalmazni, ezt használja majdnem egész Európa, egy ország kivételével.

Információ További információ a számok írásának szabályairól a Számok menüpontban.

A Közös Európai Nyelv Európának és az európaiaknak készül, kizárólag Európa területén használt hivatalos, élő nyelvekből lesz összeállítva.
Ezért a közös nyelvben nem vesznek részt: az Európai országok Európához nem tartozó területeinek nyelvei, pl. tengeren túli területek nyelvei; az Európai és Ázsiai területtel is rendelkező országok Ázsiai területeinek nyelvei; a halott nyelvek; a mesterséges nyelvek (pl. eszperantó); és az Európán kívüli területekről származó bevándoroltak nyelvei.Milyen legyen a Közös Európai Nyelv?


eubabel.euHogy terjedhet el a Közös Európai Nyelv?Amint a Közös Európai Nyelv elkészült és használható lesz, elsősorban az emberek tudják majd élő beszéd közben terjeszteni. Persze ahhoz meg kell majd tanulni. Ez a nyelv legkevesebb 55 nyelvből fog összeállni, tehát aki megtanulja 55 európai nyelven fog érteni valamilyen szinten.
A határokon átnyúló iparnak, kereskedelemnek, turizmusnak érdeke lesz a terjesztés, mert sok előnyt fog jelenteni a közös nyelv használata. Pl. egy termék használati utasítását nem kell majd a „szokásos” 10-15 nyelvre lefordítani, elég lesz csak egy nyelven feltüntetni. A mai gyakorlat szerint több nyelvre lefordított, könyv méretű használati utasítások eltűnhetnek végre, ami a környezetvédelem szempontjából is fontos. Vagy pl. a turisták által látogatott helyeken, az egyébként sok nyelvű feliratokat, útikalauzokat, étlapokat, stb., elég lesz egy nyelven megírni. Egy közös nyelv használatával minden sokkal egyszerűbb lesz.
A világháló ma már szinte mindent és mindenkit összeköt, a segítségével a közös nyelv egyformán fejlődhet majd egész Európában. Ami fontos, hogy a nyelv ne töredezzen szét egy idő után, helyi szinten bekerült új jövevény szavak által, mert azzal pont a lényege veszne el. Természetesen a nyelv fejlődni fog tovább ahogy a nemzeti nyelveink is fejlődnek folyamatosan, de az Európai szinten lehetőleg egyszerre kell, hogy történjen.Rövid szöveges üzenet (SMS) vagy csevegés (chat) írásakor...


Ez egy kezdeményezés a Közös Európai Nyelv létrehozására.
A kezdeményezés célja, hogy legyen egy közös nyelv, amin minden európai minden európaival beszélni tud, bárhol Európában.
Nem lenne jó?Információ Szeretnéd elmondani a véleményed a Közös Európai Nyelvvel kapcsolatban? Írd meg a Fórumban.


A Közös Európai Nyelv honlapját jelenleg ennyien olvashatják a saját nyelvükön Európában:


0
nyelven


Ez az összes hivatalos Európai nyelvhez viszonyítva
0
0
fő olvashatja


Ez a teljes Európai népességhez viszonyítva
0


Google fordító

Twitter

eubabel.eu/twitter

Facebook

eubabel.eu/facebook