Jezik / zemlja selektor

 • Albanija
 • Andora
 • Austrija
 • Belgija
 • Bosna i Hercegovina
 • Bugarska
 • Češka
 • Danska
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Estonija
 • Belorusija
 • Finska
 • Francuska
 • Grčka
 • Holandija
 • Hrvatska
 • Island
 • Irska
 • Poljska
 • Letonija
 • Lihtenštajn
 • Litvanija
 • Luksemburg
 • Republika Makedonija
 • Mađarska
 • Malta
 • Moldavija
 • Monako
 • Crna Gora
 • Nemačka
 • Norveška
 • Italija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • San Marino
 • Španija
 • Švajcarska
 • Švedska
 • Srbija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Ukrajina
 • Vatikan
 • Åland<br/><hr />Finska
 • Pridnjestrovlje<br/><hr />Moldavija
 • Farski Otoci<br/><hr />Danska
 • Gibraltar<br/><hr />Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Guernsey<br/><hr />Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Jersey (otok)<br/><hr />Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Kosovo
 • Otok Man<br/><hr />Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Sealand
 • Seborga
 • Azerbejdžan
 • Gruzija
 • Kazahstan
 • Rusija
 • Turska
 • Abhazija<br/><hr />Gruzija
 • Kipar
 • Turska Republika Sjeverni Kipar<br/><hr />Kipar
 • Južna Osetija<br/><hr />Gruzija
 • Nagorno-Karabah (regija)<br/><hr />Azerbejdžan
 • Jermenija
 • Škotska<br/><hr />Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Wales<br/><hr /> Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Friesland<br/><hr />Holandija
 • Baskija (pokrajina)<br/><hr />Španija
 • Galicija (Španija)<br/><hr />Španija
 • Katalonija<br/><hr /> Španija

Brz prevod

U celosti prevedene stranice

eubabel.eu Odgovor

Srbija

Razvijanje Zajedničkog Evropskog JezikaOni su učestvovali (učestvuju) u ostvarivanju Zajedničkog Evropskog Jezika:

Mađarska Andrea Kőrös Pomogla da počne...
Mađarska Norbi Nagy Razvoj Web-stranice
Mađarska Dr. Kornél Fazekas Engleski prevod Ujedinjeno Kraljevstvo Gibraltar Guernsey Jersey (otok) Sealand
Mađarska Julika Richter Italijanski prevod Italija San Marino Seborga Vatikan
Mađarska "Csicsky" Slovački prevod Slovačka
Mađarska "Csicsky" Češki prevod Češka
Mađarska Dr. Ferenc Csernai Srpski prevod Srbija
Mađarska Zsuzsanna Szűcs Francuski prevod Francuska Monako
Mađarska Margareta Cs. Rumunski prevod Rumunija Moldavija Pridnjestrovlje
Mađarska Dénes Papp Nemački prevod Nemačka Austrija Lihtenštajn Švajcarska
Mađarska Eszter J. Engleski prevod Ujedinjeno Kraljevstvo Gibraltar Guernsey Jersey (otok) Sealand
Mađarska Margareta Cs. Engleski prevod Ujedinjeno Kraljevstvo Gibraltar Guernsey Jersey (otok) Sealand
Mađarska (HU) Dóra Boruzs Italijanski prevod Italija San Marino Seborga Vatikan
Mađarska Laura Francuski prevod Francuska Monako
Mađarska (HU) Tatyana Belogub Ruski prevod Rusija
Mađarska (HU) Béla Incze Ruski prevod Rusija
Mađarska (HU) Dóra Boruzs Ruski prevod Rusija
bugarski (BG) Кристиян Колев
Kristian Kolev
Bugarski prevod BugarskaJezik / zemlja selektor:


 • Albanija
 • Andora
 • Austrija
 • Belgija
 • Bosna i Hercegovina
 • Bugarska
 • Češka
 • Danska
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Estonija
 • Belorusija
 • Finska
 • Francuska
 • Grčka
 • Holandija
 • Hrvatska
 • Island
 • Irska
 • Poljska
 • Letonija
 • Lihtenštajn
 • Litvanija
 • Luksemburg
 • Republika Makedonija
 • Mađarska
 • Malta
 • Moldavija
 • Monako
 • Crna Gora
 • Nemačka
 • Norveška
 • Italija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • San Marino
 • Španija
 • Švajcarska
 • Švedska
 • Srbija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Ukrajina
 • Vatikan
 • Åland<br/><hr>Finska
 • Pridnjestrovlje<br/><hr>Moldavija
 • Farski Otoci<br/><hr>Danska
 • Gibraltar<br/><hr>Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Guernsey<br/><hr>Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Jersey (otok)<br/><hr>Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Kosovo
 • Otok Man<br/><hr>Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Sealand
 • Seborga
 • Azerbejdžan
 • Gruzija
 • Kazahstan
 • Rusija
 • Turska
 • Abhazija<br/><hr>Gruzija
 • Kipar
 • Turska Republika Sjeverni Kipar<br/><hr>Kipar
 • Južna Osetija<br/><hr>Gruzija
 • Nagorno-Karabah (regija)<br/><hr>Azerbejdžan
 • Jermenija
 • Škotska<br/><hr>Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Wales<br/><hr> Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Friesland<br/><hr>Holandija
 • Baskija (pokrajina)<br/><hr>Španija
 • Galicija (Španija)<br/><hr>Španija
 • Katalonija<br/><hr> Španija


U celosti prevedene stranice

eubabel.eu Odgovor