Jezik / zemlja selektor

 • Albanija
 • Andora
 • Austrija
 • Belgija
 • Bosna i Hercegovina
 • Bugarska
 • Češka
 • Danska
 • Engleska
 • Estonija
 • Belorusija
 • Finska
 • Francuska
 • Grčka
 • Holandija
 • Hrvatska
 • Island
 • Irska
 • Poljska
 • Letonija
 • Lihtenštajn
 • Litvanija
 • Luksemburg
 • Republika Makedonija
 • Mađarska
 • Malta
 • Moldavija
 • Monako
 • Crna Gora
 • Nemačka
 • Norveška
 • Italija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • San Marino
 • Španija
 • Švajcarska
 • Švedska
 • Srbija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Ukrajina
 • Vatikan
 • Åland<br/><hr />Finska
 • Pridnjestrovlje<br/><hr />Moldavija
 • Farski Otoci<br/><hr />Danska
 • Gibraltar<br/><hr />Engleska
 • Guernsey<br/><hr />Engleska
 • Jersey (otok)<br/><hr />Engleska
 • Kosovo
 • Otok Man<br/><hr />Engleska
 • Sealand
 • Seborga
 • Azerbejdžan
 • Gruzija
 • Kazahstan
 • Rusija
 • Turska
 • Abhazija<br/><hr />Gruzija
 • Kipar
 • Turska Republika Sjeverni Kipar<br/><hr />Kipar
 • Južna Osetija<br/><hr />Gruzija
 • Nagorno-Karabah (regija)<br/><hr />Azerbejdžan
 • Jermenija
 • Škotska<br/><hr />Engleska
 • Wales<br/><hr /> Engleska
 • Friesland<br/><hr />Holandija
 • Baskija (pokrajina)<br/><hr />Španija
 • Galicija (Španija)<br/><hr />Španija
 • Katalonija<br/><hr /> Španija
 • Esperanto

Brz prevod

U celosti prevedene stranice

eubabel.eu Odgovor

Crna Gora

Države koje učestvuju u Zajedničkom Evropskom JezikuStanovništvo: 734 265 435

Povećaj  +  /  - 
Jezik / zemlja selektor:


 • Albanija
 • Andora
 • Austrija
 • Belgija
 • Bosna i Hercegovina
 • Bugarska
 • Češka
 • Danska
 • Engleska
 • Estonija
 • Belorusija
 • Finska
 • Francuska
 • Grčka
 • Holandija
 • Hrvatska
 • Island
 • Irska
 • Poljska
 • Letonija
 • Lihtenštajn
 • Litvanija
 • Luksemburg
 • Republika Makedonija
 • Mađarska
 • Malta
 • Moldavija
 • Monako
 • Crna Gora
 • Nemačka
 • Norveška
 • Italija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • San Marino
 • Španija
 • Švajcarska
 • Švedska
 • Srbija
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Ukrajina
 • Vatikan
 • Åland<br/><hr>Finska
 • Pridnjestrovlje<br/><hr>Moldavija
 • Farski Otoci<br/><hr>Danska
 • Gibraltar<br/><hr>Engleska
 • Guernsey<br/><hr>Engleska
 • Jersey (otok)<br/><hr>Engleska
 • Kosovo
 • Otok Man<br/><hr>Engleska
 • Sealand
 • Seborga
 • Azerbejdžan
 • Gruzija
 • Kazahstan
 • Rusija
 • Turska
 • Abhazija<br/><hr>Gruzija
 • Kipar
 • Turska Republika Sjeverni Kipar<br/><hr>Kipar
 • Južna Osetija<br/><hr>Gruzija
 • Nagorno-Karabah (regija)<br/><hr>Azerbejdžan
 • Jermenija
 • Škotska<br/><hr>Engleska
 • Wales<br/><hr> Engleska
 • Friesland<br/><hr>Holandija
 • Baskija (pokrajina)<br/><hr>Španija
 • Galicija (Španija)<br/><hr>Španija
 • Katalonija<br/><hr> Španija
 • Esperanto


U celosti prevedene stranice

eubabel.eu Odgovor